سلام پیام نور

دانلود نمونه سوال پیام نور درس نمایشنامه کلاسیک و رنسانس

1 رای
پکیج نمونه سوال های کد درس: 1225122 سفارش همه نمونه سوالات این درس 5000 تومان
توجه: این پکیج ، کاملترین پکیج نمونه سوال برای درس نمایشنامه کلاسیک و رنسانس میباشد

این پکیج شامل نمونه سوال های زیر میباشد

 • نمونه سوال سال 91-92 نیمسال تابستان درس نمایشنامه کلاسیک و رنسانس
 • نمونه سوال سال 92-93 نیمسال اول درس نمایشنامه کلاسیک و رنسانس
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 92-93 نیمسال تابستان درس نمایشنامه کلاسیک و رنسانس
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 93-94 نیمسال دوم درس نمایشنامه کلاسیک و رنسانس
 • نمونه سوال سال 93-94 نیمسال تابستان درس نمایشنامه کلاسیک و رنسانس
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 93-94 نیمسال دوم درس نمایشنامه کلاسیک و رنسانس
 • نمونه سوال سال 93-94 نیمسال تابستان درس نمایشنامه کلاسیک و رنسانس
 • نمونه سول با پاسخنامه (تستی یا تشریحی یا هر دو) سال 93-94 نیمسال دوم درس نمایشنامه کلاسیک و رنسانس
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 94-95 نیمسال اول درس نمایشنامه کلاسیک و رنسانس
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 94-95 نیمسال دوم درس نمایشنامه کلاسیک و رنسانس
 • نمونه سول با پاسخنامه تستی و تشریحی سال 94-95 نیمسال اول درس نمایشنامه کلاسیک و رنسانس
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 94-95 نیمسال اول درس نمایشنامه کلاسیک و رنسانس
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 96-97 نیمسال اول درس نمایشنامه کلاسیک و رنسانس
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 97-98 نیمسال اول درس نمایشنامه کلاسیک و رنسانس
 • نمونه سوال سال 97-98 نیمسال دوم درس نمایشنامه کلاسیک و رنسانس
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 98-99 نیمسال اول درس نمایشنامه کلاسیک و رنسانس
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 98-99 نیمسال تابستان درس نمایشنامه کلاسیک و رنسانس

پیشنهادات سایر کاربران