سلام پیام نور

پیشنهادات سایر کاربران

نسرین
کتاب وجزوه ونمونه سوالات فلسفه وارا تربیتی جرالد گوتک ترجمه دکترمحمد جعفر پاک سرشت
فلسفه واراء تربیتی جرالد گوتک ترجمه محمد جعفر پاک سرشت
مینا
جزوه نظارت و راهنمایی تعلیماتی مولف کیت اچسون رو لطفا برام ارسال کنید
جعفر
سوالات مبانی نظری و اصول مدیریت اموزشی علاقه بند
مسعود
سوالات تستی کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر ابطحی
رجب علی صادقی
سوالات کانکور برنامه ماستری مدیریت آموزشی
مرضیه روشن
تستهای طبقه بندی شده از کتاب نظارت وراهنمایی به صورت یک مجموعه لازمه. دانلودکردن هرکدوم به تنهایی علاوه براینکه کامل نیست ومنظم . بالطبع وقت گیرم هست .سپاس