سلام پیام نور

پیشنهادات سایر کاربران

کتاب وجزوه ونمونه سوالات فلسفه وارا تربیتی جرالد گوتک ترجمه دکترمحمد جعفر پاک سرشت
فلسفه واراء تربیتی جرالد گوتک ترجمه محمد جعفر پاک سرشت
جزوه نظارت و راهنمایی تعلیماتی مولف کیت اچسون رو لطفا برام ارسال کنید
سوالات مبانی نظری و اصول مدیریت اموزشی علاقه بند
سوالات تستی کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر ابطحی
سوالات کانکور برنامه ماستری مدیریت آموزشی
تستهای طبقه بندی شده از کتاب نظارت وراهنمایی به صورت یک مجموعه لازمه. دانلودکردن هرکدوم به تنهایی علاوه براینکه کامل نیست ومنظم . بالطبع وقت گیرم هست .سپاس