سلام پیام نور

پیشنهادات سایر کاربران

ج
با سلام لطفا از منابع کارشناسی ارشد رشته الهیات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نمونه سوال قرار دهید. رشته مظلوم واقع شده است.ممنون