سلام پیام نور

پیشنهادات سایر کاربران

زهره پیمانی
دانلود جزوه درس ترجمه متون مطبوعاتی۱
احمد
مترجمی زبان
الهه عبادی
دانلود ترجمه درس نمونه نثرساده انگلیسی
محمدصادق کرمی
دانلود نمونه سوالات سالهای قبل مکاتبات و اسناد۱
سیروان علیخانی
ترجمه پیشرفته 1
فاطی
نمونه سوال نامه نگاری
مژگان اخلاقي
دانلود واژه شناسي
دانلود نمونه سوال رو تدریس زبان انگلیسی با پاسخ
صبا
ادبیات معاصر ایران
نمونه سوالات ترجمه مکاتبات واسناد
غنچه شیرمحمدلی
ترجمه متون سیاسی
دانیال
دانلودسوالات روش تدریس زبان
دانیال
روش تدریس زبان
sh
دانلود جزوه ترجمه متون مطبوعاتی2
زهرا خدادادی
نمونه سوال ترجمه بیشرفته 1
معصومه
تدریس درس اصول ومبانی ترجمه
ررا1
نمونه سوالات درامدی برادبیات انگلیسی2 رشته مترجمی زبان
رفیعی
دانلودسوالات درامدی برادبیات انگلیسی 2
نیلوفر
نمونه سوال خواندن و درک مفاهیم 3
حسینی
نمونه سوالات اصول وروش تحقیق1