سلام پیام نور

پیشنهادات سایر کاربران

مهرنوش ترابی زاده فینی
نمونه سوال
زهرا عبدي
در صورت امكان إز دروس اصلي و تحصصي جزوه تهيه شود. با سپاس
لطفا نمونه سوال آمار احتمالا ت مدیریت جهان گردی