سلام پیام نور

پیشنهادات سایر کاربران

نمونه سوال
در صورت امكان إز دروس اصلي و تحصصي جزوه تهيه شود. با سپاس
لطفا نمونه سوال آمار احتمالا ت مدیریت جهان گردی